Filosofie Kaffee

Lezen is vrij.
Wil je meedoen, wordt dan lid door je te registreren.
Je ontvangt dan een activerings mail.
Je bent volledig lid, als je je lidmaatschap hebt geactiveerd en kunt schrijven als je ingelogd bent.

Gedachtenwisseling over alles wat verwondert.


  Al-Ghazali, (negatieve) invloed op vooruitgang van wetenschap en cultuur in de Islamitische landen.

  Deel
  avatar
  Mariakat
  Admin

  Al-Ghazali, (negatieve) invloed op vooruitgang van wetenschap en cultuur in de Islamitische landen.

  Bericht  Mariakat op 09.08.14 11:08

  Wikipedia [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]


  Zijn boek Ihjaa' 'oloem al-dien (De herleving van de religieuze wetenschappen) had een enorm effect op latere generaties moslims. De kern van dat boek is dat gebeden en rituelen de mens directe kennis van God kunnen bieden. Theologische argumenten ([Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]) en [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] kunnen geen zekerheid verschaffen over God.
  In [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] aanvaardde hij een docentschap in [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] in Nisjapoer op uitnodiging van vizier [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.].
  [............]
  Invloed op de islamitische wetenschappen[Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]
  Al-Ghazali heeft cruciale invloed uitgeoefend op de ontwikkelingen in de islamitische gebieden. Paradoxaal genoeg is deze invloed deels omgekeerd aan de invloed die de islamitische filosofen (met name [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]) uitgeoefend hebben op [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.], waar ze een duidelijke bijdrage aan de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] hebben geleverd. Al-Ghazali, die wel het 'zegel der filosofen' wordt genoemd, heeft met zijn bekendste werk "De verwarring der filosofen" ('Tahafut al falasifa'), dat wordt beschouwd als een keerpunt in de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.], de stagnatie en relatieve achteruitgang in de islam ingeleid. In dit werk wordt door Al-Ghazali de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] (wet van oorzaak en gevolg) als onjuist verklaard: alles wat er gebeurt, geschiedt door de wil en de hand van God en causaliteit is slechts schijn. Onderzoek ernaar is derhalve verspilling van intellect. Alle intellect dient aangewend te worden om de goddelijke wetten, de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.], uit de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.], [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] en [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] af te leiden ([Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]) en het is zonde om intellect te verkwisten aan onderzoek van de natuur. [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] (1149-1209) zal deze integratie van theologie en filosofie voortzetten. Ofschoon Al-Ghazali wordt gezien als degene die met behulp van de Aristotelische logica de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] (de systematische islamitische theologie) trachtte te verbeteren, wees hij Griekse filosofen als [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.], [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] en [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] af als ongelovigen en noemde degenen die alleen van hun ideeën uitgingen corrumpeerders van het islamitische geloof. Al-Ghazali's werk 'De verwarring van de filosofen' tracht de contradicties te laten zien tussen de vele filosofische schrijvers en ideeën over God om zo aan te tonen dat God langs puur rationele weg niet kenbaar is.
  In de volgende eeuw heeft Averroes een uitgebreide repliek geschreven op Ghazali's 'Verwarring' genaamd "De Verwarring van de Verwarring" ('Tahafut at-Tahafut'). Zijn werken werden echter in de Arabische gebieden gecensureerd en verbrand en hijzelf werd verbannen naar [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]. De [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] koers van de islamitische gedachtewereld was reeds definitief bepaald door Al-Ghazali.
  De invloed van Al-Ghazali als anti-[Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] in de moderne tijd is nog steeds zo groot dat [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] in de jaren 1920 zijn werken in [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] verbood[Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.].


  _________________
  THOMAS EVANGELIE: Wie het Al kent, maar niet zichzelf weet niets.
  ------ FilosofieKaffee ActieForum. -----

   Het is nu 21.06.18 23:20