Niet het geluk is de weg, maar de weg is het geluk'.