Filosofie Kaffee

Lezen is vrij.
Wil je meedoen, wordt dan lid door je te registreren.
Je ontvangt dan een activerings mail.
Je bent volledig lid, als je je lidmaatschap hebt geactiveerd en kunt schrijven als je ingelogd bent.

Gedachtenwisseling over alles wat verwondert.


  Civilitate morum puerillium libellus.

  Deel

  hendrikus

  Civilitate morum puerillium libellus.

  Bericht  hendrikus op 14.08.18 12:37

  Werkblad Erasmus over opvoeding
  Erasmus over opvoeding
  Erasmus schreef in 1530 een boekje voor jongeren over beschaafde manieren: Civilitate morum
  puerillium libellus. De Nederlandse titel luidt: Goede manierlijke zeden, hoe de jongere gaen, staen,
  eten, drincken, spreken, swijghen, ter tafelen dienen ende spijse ontghinnen sullen.
  In de inleiding schrijft Erasmus dat men goede manieren vooral thuis leert. Alle jonge jongens van rijke
  ouders moeten een goede opleiding krijgen en goede manieren horen daarbij. De publicatie van
  Erasmus was een bestseller en werd zelfs verplicht op de scholen. Bekijk deze voorbeelden over
  opvoeding en goede manieren maar eens.
  Vraag 1: Mag je hard lachen en wel op zo’n manier dat het hele lichaam schudt van het lachen?
  Zoiets staat niemand, dus ook een jongen mag dit niet.
  Vraag 2: Wat moet je doen als je iets hoort waarbij je wel in de lach moeten schieten?
  Dan zal men de ‘snutdoeck’ of de hand voor het gezicht houden en niet te hard lachen.
  Vraag 3: Wat moet men met de hoed doen als men met iemand staat te praten?
  Met beide handen zal men de hoed voor zijn middel houden, met alleen de twee duimen bovenop.
  Vraag 4: Mag men in gezelschap een wind laten?
  Dat zal boers zijn, het is beter als men het gezelschap even verlaat.

   Het is nu 18.01.19 3:06