Filosofie Kaffee

Lezen is vrij.
Wil je meedoen, wordt dan lid door je te registreren.
Je ontvangt dan een activerings mail.
Je bent volledig lid, als je je lidmaatschap hebt geactiveerd en kunt schrijven als je ingelogd bent.

Gedachtenwisseling over alles wat verwondert.


  Geconditioneerd

  Deel

  marmot

  Geconditioneerd

  Bericht  marmot op 29.12.16 11:20

  Beste mensen,

  Een klein stukje uit het voorwoord van Tinneke Beeckman,s boek
  “Door Spinoza,s lens “

  Als ik schrijf- over welk onderwerp ook - heb ik vaak het gevoel dat Spinoza bij mij aan tafel zit. Als ik rondkijk, dan lijkt het alsof ik de wereld nu anders zie, sinds ik Spinoza begon te lezen"
  Zijn denken biedt perspectieven die ik zonder hem niet opmerkte. Uit deze zelf observatie  ontstond het idee voor een boek rond enkele thema,s. bekeken vanuit een  spinozistisch  perspectief.

  Spinoza's denken bevat dus een praktische filosofie: ze kan in het dagelijkse leven worden aangewend. Ze verandert de omgang tussen mensen, de visie op het verleden, de actie_ mogelijkheden voor de toekomst. Maar Spinoza geeft geen pasklare tips; de toepasbaarheid bestaat er ín dat elke mens een manier krijgt om na te denken over het leven, en om te beslissen hoe en wat hij of zij wil veranderen.   Spinoza's denken geeft aan elke  geïiteresseerde dus de opdracht om zelf na te denken over het goede leven. Dat maakt de spinozistische filosofie zeer veeleisend en antiautoritair tegelijkertijd: ze vereist een nauwgezette denkoefening om juist geen gedicteerde leefregels te hoeven aanvaarden. Daarin bestaat de vrijheid. Een deel van de filosofische arbeid blijft onvermijdelijk aan de lezer voorbehouden.

  Spinoza's ethiek zoekt naar het goede leven, maar legt geen geboden of verboden op. Daarin verschilt de ethiek van de  moraal. Filosofie heeft voor Spinoza weinig met oordelen,maar alles met begrip te maken. Dat slaat niet alleen op hoe de mens over anderen oordeelt, maar ook op hoe hij oordeelt over zichzelf. Vaak spreken we onszelf streng toe, vinden we dat we tekortschieten, dat we niet voldoen aan een ideaal of norm. Daarbij voelen we schuld, schaamte, angst, medelijden, berouw....Dan zijn het droeve passies die ons animeren. Voor Spinoza is deze weg niet heilzaam .Hij pleit voor een reflectief onderweg zijn, waardoor we anders en beter met onszelf kunnen omgaan.


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ECHTER.

  De diepe karrensporen in mijn geest spelen mij  parten om  die gewenste veranderingen snel te laten beklijven.

  Spinoza,s “ Etica”  ligt ook daarom als een soort affirmatie op een zichtbare vaste plek op mijn werktafel.    


  Verder wens ik allen een gezellige oudejaarsbeleving en een gelukkig nieuw jaar.

  marmot

   Het is nu 18.12.18 22:20