Filosofie Kaffee

Lezen is vrij.
Wil je meedoen, wordt dan lid door je te registreren.
Je ontvangt dan een activerings mail.
Je bent volledig lid, als je je lidmaatschap hebt geactiveerd en kunt schrijven als je ingelogd bent.

Gedachtenwisseling over alles wat verwondert.


  De boeken van het Jodendom

  Deel
  avatar
  Mariakat
  Admin

  De boeken van het Jodendom

  Bericht  Mariakat op 06.11.15 10:59

  [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]

  Tenach

  De Tenach ([Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]: תנ"ך - Tanach) is de bijbel van het [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]. De Tenach bevat 39 Bijbelboeken die ook in het [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] voorkomen (maar in een andere volgorde). Een alternatieve naam is Mikra wat 'geschrift' betekent.

  Inhoud

   [[Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]


  [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]


  Thora

  De Thora, ook gespeld als Tora(h), ([Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]: תּוֹרָה) (behalve als 'Tora' ook wel uitgesproken als Nederlands-[Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]: 'Touro') is een Hebreeuws woord dat onderwijzing, leer, instructie of wet betekent. In het [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] gebruikt men dit woord meestal voor de eerste vijf boeken van de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] ([Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]), die de grondslag van het joodse geloof vormen en daarmee als de voornaamste [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] van deze [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] gelden.
  De vijf boeken van de Thora zijn:

  Tezamen staan deze vijf Thoraboeken ook bekend als:

  • De Vijf Boeken van Mozes
  • De Pentateuch
  • Chamisja Choemsjee Torah (Hebreeuws: חמשה חומשי תורה, de 'vijf boeken van de Thora')
  • Choemasj (Hebreeuws: חומש, afgeleid van het Hebreeuwse woord chameesj dat 'vijf' betekent).


  [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]


  Halacha

  De Halacha ([Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]: הלכה) of haloche (Nederlands-[Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]) is het totaal van goddelijke en rabbijnse wetgeving die gefundeerd is in de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] en opgetekend in de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] vanaf de 4e eeuw voor de gebruikelijke jaartelling tot vandaag. Het [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] woord halacha is afgeleid van de woordstam van lopen of gaan, halach, waarmee wordt gesuggereerd dat dit de weg is die [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] dienen te belopen of te begaan.
  Het [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] van halacha, halachisch, betekent volgens de (rabbijnse) joodse wet, letterlijke vertaling "het pad" of "de manier van lopen". Het wordt gebruikt om aan te duiden of iets in overeenstemming is (halachisch toegestaan) of strijdig is (halachisch verboden) met de leerregels uit de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.], de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] of latere rabbijnse wetsopvattingen. Daarnaast markeert het de grens tussen traditioneel jodendom en alles wat daar buiten ligt; wat halachisch-joods is, is rechtstreeks herleidbaar via het rabbijnse jodendom tot het door God geuite woord van de Thora. Wat niet halachisch-joods is, mist die aansluiting op de grondslag en staat daarmee buiten het traditionele jodendom.
  Het fundament van de joodse wet en traditie (halacha) is de Thora, de vijf boeken van [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]. Volgens de rabbijnse traditie zijn er 613 verplichtingen ([Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]) in de Thora. Niet alle 613 zijn steeds voor iedereen, altijd en op iedere plek van toepassing. Sommige van deze wetten zijn alleen van toepassing op mannen, andere alleen op vrouwen, sommige alleen op priesters (kohaniem) of op leden van de stam van [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.], op personen die de agrarische producten van het [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] behandelen (verbouwen, eten, etc.), etc. Vele wetten waren slechts relevant toen de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] nog bestond. Minder dan 300 van deze geboden zijn vandaag nog toepasselijk. Ondanks dat er Joodse groepen zijn ontstaan die zich alleen op de geschreven tekst van de Thora baseerden (met name de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.], [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] en de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]), volgden de meeste joden wat bekendstaat als de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.].


  [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]


  Mitswa

  Mitswa, of Nederlands-[Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]: mitswe ([Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]: מצווה, meervoud mitswot, van tsiwa - beviel) is het Hebreeuwse woord voor [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] en wordt in het [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] gebruikt om te verwijzen naar de wetten in de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] of de uitwerking hiervan in de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]. In wijder gebruik kan een 'mitswa' ook een handeling van barmhartigheid zijn die niet expliciet wordt geboden in het jodendom, zoals de begrafenis van het lichaam van een onbekend persoon. Volgens het jodendom zijn vrijwel alle morele handelingen (die niet botsen met expliciete wetten) in essentie goddelijke geboden.
  Volgens de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] zouden er [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] (613 geboden) zijn, waarvan twee direct door [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] werden gegeven en 611 door God via [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]. Vanaf de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] verschenen er lijsten met de 613 mitswot, die echter onderling verschillen. De bekendste lijst is die van [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]. Er bestaan tal van andere typologieën die de mitswot in groepen delen. Bovendien zijn vele mitswot niet meer van kracht sinds de verwoesting van de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] of alleen van kracht in Israël (en dan soms ook nog alleen in schrikkeljaren).
  Vanaf het moment dat een persoon volgens het jodendom volwassen is, wordt zij/hij geacht de geboden te vervullen. Dat is bij meisjes op twaalfjarige leeftijd en bij jongens op dertienjarige leeftijd. Vandaar ook dat op die dag respectievelijk het [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]- en het [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]-feest wordt gevierd (dochter respectievelijk zoon van het gebod). De religieuze verplichting om de mitswot te vervullen staat evenwel los van het al dan niet vieren van het feest.  [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]


  613 mitswot

  De 613 mitswot (geboden) zijn een lijst met geboden die volgens de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] door [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] via de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] aan hen zijn gegeven. Deze geboden vormen het hart van de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.], de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] regelgeving. Aan de hand van de verwijzingen naar stukken in de Thora (de eerste vijf boeken van de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]) wordt weergegeven wat de bron van elke [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] (gebod) is.


  Inhoud

  [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]

  Talmoed
     


  De Talmoed ([Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]: תלמוד) (= mondelinge leer) is na de [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] (voor [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] het [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]) het belangrijkste boek binnen het [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.]. Het bevat de commentaren van belangrijke [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] en andere schriftgeleerden op de Tenach, veelal in de vorm van discussies tussen voor- en tegenstanders van een bepaald standpunt. Door deze aanvankelijk mondelinge traditie van uitlegging en verklaring van de Wet en profeten vanaf de tijd van [Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze link te kunnen zien.] is er zo een zeer uitgebreide samenstelling van mogelijke uitleggingen, wetsprecedenten, anekdotes, legenden en mythen verzameld.


  _________________
  THOMAS EVANGELIE: Wie het Al kent, maar niet zichzelf weet niets.
  ------ FilosofieKaffee ActieForum. -----

   Het is nu 21.06.18 23:21