Filosofie Kaffee

Lezen is vrij.
Wil je meedoen, wordt dan lid door je te registreren.
Je ontvangt dan een activerings mail.
Je bent volledig lid, als je je lidmaatschap hebt geactiveerd en kunt schrijven als je ingelogd bent.

Gedachtenwisseling over alles wat verwondert.


  Don't tap my phone !

  Deel
  avatar
  Caspar

  Don't tap my phone !

  Bericht  Caspar op 23.10.13 22:58

  Angela Merkel's Cell Phone Tapped By NSA?
  U.S. Accused Of Spying On German Chancellor  By JOHN-THOR DAHLBURG and LORI HINNANT 10/23/13 01:56 PM

  BRUSSELS (AP) — The German government says Chancellor Angela Merkel has called President
  arack Obama after receiving information that U.S. intelligence may have targeted her mobile phone.

  Merkel spokesman Steffen Seibert said Merkel made clear in Wednesday's call that "she views such
  practices, if the indications are confirmed ... as completely unacceptable" and called for U.S.
  authorities to clarify the extent of surveillance in Germany.

  A statement from Seibert said the German government "has received information that the
  chancellor's cellphone may be monitored by American intelligence." The government wouldn't
  elaborate but news magazine Der Spiegel, which has published material from NSA leaker Edward
  Snowden, said its research triggered the response.

  http://www.huffingtonpost.com/world/
  avatar
  Mariakat
  Admin

  Re: Don't tap my phone !

  Bericht  Mariakat op 24.10.13 10:59

  Als het waar is, wat ik lees, dat GSM berichten zo gemakkelijk te traceren zijn met de juiste apparatuur, dan kan feitelijk iedereen met deze apparatuur daar ook gebruik van maken.

  Dus inderdaad, ik twijfel er dan ook niet aan dat deze praktijken door deze of gene uitgevoerd worden.


  _________________
  THOMAS EVANGELIE: Wie het Al kent, maar niet zichzelf weet niets.
  ------ FilosofieKaffee ActieForum. -----
  avatar
  Caspar

  Spain warns US

  Bericht  Caspar op 28.10.13 18:51

  Spain warns US of breakdown in trust after new NSA revelations

  White House struggles to contain diplomatic crisis after claim that NSA harvested 60m Spanish calls

  Paul Hamilos in Madrid ---  theguardian.com, Monday 28 October 2013 17.00 GMT

  Uit dit verslag:

  In the latest revelations from the documents leaked by the US whistleblower Edward Snowden, El
  Mundo published an NSA graphic, entitled "Spain – last 30 days", showing the daily flow of phone
  calls within Spain. On one day alone – 11 December 2012 – the NSA reportedly intercepted more
  than 3.5m phone calls. It appears that although the content of the calls was not monitored the
  serial and phone numbers of the handsets used, the locations, sim cards and the duration of the
  calls were. Emails and other social media were also monitored.


  In de meest recente onthullingen van de documenten die gelekt zijn door de Amerikaanse
  klokkenluider Edward Snowden, heeft El Mundo een NSA-grafiek gepubliceerd, getiteld "Spanje –
  laatste 30 dagen", en toont de dagelijkse stroom van telefoontjes binnen Spanje. Op één dag
  alleen al –11 December 2012 – onderschept de NSA naar verluidt meer dan 3,5 miljoen
  telefoongesprekken. Het lijkt erop dat hoewel de inhoud van de oproepen niet werd gecontroleerd
  de serie- en telefoonnummers van de gebruikte toestellen, de locaties, de SIM-kaarten en de duur
  van de gesprekken geregistreerd waren. Bij E-mails en andere sociale media werd ook meegekeken.


  http://www.theguardian.com/world/2013/oct/28/spain-warns-us-ambassador-breakdown-trust-nsa
  avatar
  Caspar

  The limits of friendship

  Bericht  Caspar op 29.10.13 6:22

  Editorial: The limits of friendship

  It's no shock that the U.S. spies on its allies

  7:13 p.m. CDT, October 28, 2013

  Charles de Gaulle, the French Resistance leader and later president of France,
  was once warned that he should not hate his friends more than his enemies.
  "France," he replied, "has no friends, only interests."


  Charles de Gaulle, de Franse verzetsleider en latere president van Frankrijk,
  werd een keer gewaarschuwd dat hij zijn vrienden niet méér moest haten dan
  zijn vijanden. "Frankrijk," antwoordde hij, "heeft geen vrienden, alleen  belangen."

  enzovoort ...................

  http://www.chicagotribune.com/news/opinion/editorials/nsa-ct-edit-1029-20131029,0,4325292.story

  =============================

  Analoog met de uitspraak van De Gaulle en gezien het enorme spionnagenet kan ook gezegd worden:

  De Verenigde Staten hebben geen vrienden, alleen belangen.

  marmot

  Re: Don't tap my phone !

  Bericht  marmot op 30.10.13 22:38

  Ach... al die zgn vriendschapslandenbanden.

  Ik ben al blij met EEN zielsverwant die ik vertrouw en zeker van ben.


  marmot
  avatar
  Caspar

  Countries Don’t Have Friends

  Bericht  Caspar op 31.10.13 10:29

  Countries Don’t Have Friends; Just Interests

  Oct 30 2013 @ 3:18pm

  Michael Totten wrote that “Foreign Policy 101 dictates that you reward your friends and
  punish your enemies.” It’s a spectacularly dumb statement, reflective of neoconservative tribalism
  rather than sensible foreign policy. You can tell it’s of neocon provenance because if its crudeness
  and simplicity. It’s the kind of idiotic thinking that Cheney holds to. Larison easily explains why:
  Whatever one thinks of Obama’s foreign policy, it’s not true that the conduct of foreign policy
  should be guided by the principle of “reward your friends and punish your enemies.”

  The priority should always be to secure the country’s just interests first, and that may sometimes
  require reaching agreements with antagonistic states and being at odds with allies and clients on
  certain issues. It is tempting but misguided to think of international relationships in terms of
  friendship. States can have productive and cooperative relations, and they can even be allies for
  many decades, but they aren’t ever really “friends.”

  The famous quote from Lord Palmerston, along with many others, is more stringent still: “England
  has no eternal friends, England has no perpetual enemies, England has only eternal and perpetual
  interests”. That’s why I object to notions of an “unbreakable bond” between the US and Israel.
  George Washington, in the most prescient and emphatic repudiation of AIPAC and the Cuban Lobby
  ever delivered, explained why a long, long time ago:


  Michael Totten schreef dat "buitenlands beleid 101 dicteert dat je je vrienden beloont en je vijanden
  straft." Het is een spectaculair domme verklaring, voortkomend uit  een neoconservatieve
  stamcultuur in plaats van verstandig buitenlands beleid. Je  kunt zeggen dat het van een “neocon”
  herkomst is vanwege zijn primitiviteit en zijn eenvoud. Het is het soort idiote denken waar Cheney
  aan vasthoudt. Larison  legt  eenvoudig uit waarom :
  Wat men ook denkt van Obama’s buitenlands beleid, het is niet waar dat het voeren van
  buitenlands beleid geleid moet worden door het beginsel van "uw vrienden belonen en
  je vijanden straffen."

  De prioriteit moet altijd zijn om ’s land’s  belangen veilig te stellen, en dat kan soms
  vereisen afspraken te maken met rivaliserende staten en die in strijd zijn met wat bondgenoten
  en satellietstaten verwachten in bepaalde kwesties. Het is verleidelijk, maar verkeerd te denken
  over internationale relaties in termen van vriendschap. Staten kunnen productieve en coöperatieve
  betrekkingen hebben, en ze kunnen zelfs bondgenoten zijn voor vele decennia, maar ze zijn nooit
  echte  "vrienden."

  Het beroemde citaat van Lord Palmerston, samen met veel andere, is nog steeds geldend :
  "Engeland heeft geen eeuwige vrienden, Engeland heeft geen eeuwige vijanden, Engeland heeft
  alleen eeuwige en eeuwigdurende belangen
  ". Dat is waarom ik heb bezwaar tegen begrippen van
  een "onbreekbare band" tussen de VS en Israël. George Washington, met de meest vooruitziende
  blik en nadrukkelijke afwijzing van AIPAC en de Cubaanse Lobby ooit geleverd, heeft dit een lange,
  lange tijd geleden uitgelegd waarom :

  Lees verder ………..

  http://dish.andrewsullivan.com/  
  …  zoekterm >>>   Countries Don’t Have Friends; Just Interests
  avatar
  Caspar

  Belangen

  Bericht  Caspar op 31.10.13 16:14

  uit bericht 4 :

  Charles de Gaulle : "Frankrijk," antwoordde hij, "heeft geen vrienden, alleen belangen."

  uit bericht 6 :

  Lord Palmerston : "Engeland heeft geen eeuwige vrienden, Engeland heeft geen
  eeuwige vijanden, Engeland heeft alleen eeuwige en eeuwigdurende belangen".


  Ze zijn allemaal bij Machiavelli in de leer geweest; wanneer spreken ze eens over een gezamenlijk belang ?

  Hoe is de samenwerking als het over een mondiaal belang gaat ?
  avatar
  Mariakat
  Admin

  Re: Don't tap my phone !

  Bericht  Mariakat op 01.11.13 10:07

  Mondiaal: VN met zijn vele onderdelen.
  Semimondiaal voor ons : EU, NAVO
  Semimondiaal: Soortgelijk op andere continenten.

  Allemaal goede pogingen, maar met een (gezond) wantrouwen naar de motieven van de ander.
  Het eigenbelang en "safety first" blijft voorop staan.
  Eerder dan "blind vertrouwen".

  Naties zijn net als mensen.


  _________________
  THOMAS EVANGELIE: Wie het Al kent, maar niet zichzelf weet niets.
  ------ FilosofieKaffee ActieForum. -----

  marmot

  Re: Don't tap my phone !

  Bericht  marmot op 01.11.13 12:28

  Juist de rijken zijn armoedezaaiers.( of woorden met gelijke strekking)  Fons Jansen ( caberatier ) 1925=1991.
  avatar
  Caspar

  Spy on Both Enemies and Allies

  Bericht  Caspar op 03.11.13 13:25

  Documents Show N.S.A. Efforts to Spy on Both Enemies and Allies

  In classified documents obtained by Edward J. Snowden and shared with The New York
  Times by The Guardian, the British news organization, the National Security Agency emerges
  as an electronic omnivore, routinely spying on friends as well as foes  De documenten tonen de inspanningen van de N.S.A. om  zowel  vijanden als bondgenoten te bespioneren.
  In geheime documenten verkregen door Edward J. Snowden en gedeeld met The New York Times
  door The Guardian, de Britse nieuwsorganisatie, komt de National Security Agency te voorschijn
  als een elektronische omnivoor, die routinematig zowel vrienden als vijanden bespioneert

  http://www.nytimes.com/interactive/2013/11/03/world/documents-show-nsa-efforts-to-spy-on-both-enemies-and-allies.html?_r=0

  http://www.nytimes.com/    >> zoekterm >>  No Morsel Too Minuscule for All-Consuming N.S.A.
  avatar
  Caspar

  Re: Don't tap my phone !

  Bericht  Caspar op 30.11.13 9:22

  AIVD breekt in

  Artikelen geschreven door Steven Derix, Glenn Greenwald en Huib Modderkolk

  De Nederlandse inlichtingendienst AIVD breekt in op de servers van internetfora. Op die manier
  worden de gegevens van alle gebruikers van die webfora verzameld. Vaak zijn dat onbekende
  personen van wie nog niet is vastgesteld of zij een bedreiging zijn voor de rechtsorde.

  Dat blijkt uit een geheim document van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA, dat is gelekt door
  voormalig NSA-medewerker Edward Snowden. Deskundigen vinden dat de werkwijze van de AIVD
  in strijd is met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

  Op grond van deze wet uit 2002 mag de AIVD ‘speciale bevoegdheden’ inzetten tegen
  staatsgevaarlijke personen of organisaties. Daaronder valt ook de bevoegdheid om in te breken op
  computers. Maar deze wet is niet toegesneden op nieuwe vormen van hacken, waarbij hele
  netwerken worden geïnfecteerd en de data van grote aantallen gebruikers in één keer kunnen
  worden weg gesluisd.

  enzovoort ……………….

  http://www.nrc.nl/ >> zoekterm >> AIVD hackt internetfora, ‘tegen wet in’
  ..................................................................

  Dank je, Edward Snowden op Amerikaanse bussen

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-i3eR4naCzc
  avatar
  Caspar

  Open Letter

  Bericht  Caspar op 18.12.13 11:18

  An Open Letter to the People of Brazil

  12/16/2013-16H22  ---   EDWARD SNOWDEN

  Atualizado em 17/12/2013 às 08h11.

  .......................

  If Brazil hears only one thing from me, let it be this: when all of us band together
  against injustices and in defense of privacy and basic human rights, we can defend
  ourselves from even the most powerful systems.
  ......................

  http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/world/2013/12/1386296-an-open-letter-to-the-people-of-brazil.shtml
  avatar
  Caspar

  PATRIOT Act

  Bericht  Caspar op 09.05.15 19:01

  Court Rules NSA Bulk Spying Illegal: New Vindication for Snowden, and Uncertainty for PATRIOT Act

  Het  Hof noemt wetten  voor het NSA “Bulk Spioneren” Illegaal:
  Nieuwe rechtvaardiging voor Snowden en onzekerheid voor de PATRIOT Act

  A federal appeals court has ruled the National Security Agency’s bulk collection of millions
  of Americans’ phone records is illegal. The program was exposed by NSAwhistleblower Edward
  Snowden; the ACLU filed its lawsuit based largely on Snowden’s revelations. In a unanimous
  decision Thursday, a three judge panel of the Second Circuit Court of Appeals in New York called
  the bulk phone records collection "unprecedented and unwarranted."

  The ruling comes as Congress faces a June 1st deadline to renew the part of the Patriot Act that
  authorizes the NSA’s bulk data surveillance. Another measure, the USAFreedom Act, would lead to
  limited reforms of some of the NSA’s programs. We are joined by Jameel Jaffer, Deputy Legal
  Director of the ACLU, which filed the case challenging the NSA’s bulk collection of American’s phone
  records.

  ========
  Een federaal hof van beroep heeft de “bulkcollectie” van miljoenen Amerikaanse telefoon records
  van de National Security Agency tot illegaal bestempeld. Het programma werd blootgelegd door
  NSA klokkenluider Edward Snowden; de ACLU baseerde zijn rechtszaak  grotendeels op Snowden’s
  onthullingen. In een unaniem besluit heeft donderdag, een “three judges panel” van het Tweede
  Hof van Beroep in New York de bulk telefoon records collectie "ongekend en  ongrerechtvaardigd
  genoemd.

  De uitspraak komt als het Congres wordt geconfronteerd met een deadline op 1 Juni om het deel
  van de Patriot Act dat de bulk  data surveillance van de NSA regelt te vernieuwen. Een andere
  maatregel, de Verenigde Staten Freedom Act, zou leiden tot een beperkte hervorming van sommige
  programma's van de NSA. We zijn in contact met Jameel Jaffer, adjunct-juridisch directeur van de
  ACLU , die de zaak tegen de NSA's grootste collectie van American's telefoon records heeft
  ingediend.

  http://www.democracynow.org/2015/5/8/court_rules_nsa_bulk_spying_illegal

  Gesponsorde inhoud

  Re: Don't tap my phone !

  Bericht  Gesponsorde inhoud


   Het is nu 25.09.18 15:13